Profesionāla un kvalitatīva nekustamā īpašuma vērtēšana:

 • Dzīvokļu novērtējumi (sērijveida dzīvokļi, jaunie projekti)
 • Privātmāju novērtējumi (dažādas platības)
 • Zemes gabalu novērtējumi (individuāli apbūves zemes gabali, lauksaimniecības zemes, meža zemes)
 • Komercobjekti (īres nami, ražošanas/noliktavas ēkas, biroju telpas/veikalu telpas, dzīvokļu ēkas)

Vērtējumi tiek sagatavoti:

 • lai iesniegtu pieteikumu bankā finansējuma saņemšanai īpašuma iegādei;
 • lai noteiktu īpašuma reālo tirgus vērtību (vai prasītā cena par īpašumu atbilst tā vērtībai);
 • grāmatvedības vajadzībām;
 • īpašuma atsavināšanas gadījumā (piespiedu pārdošanas vērtība);
 • citi mērķi (mantojumu lietas, apdrošināšana, izsoles).

Dokumenti, kas vajadzīgi, lai novērtētu īpašumu:

 • īpašumtiesības apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata vai «zaļā lapa» vai citi dokumenti);
 • ēku vai būvju tehniskā dokumentācija — inventarizācijas lietas kopija vai būvniecības projekta kopija, atkarībā no stāvokļa dabā;
 • izziņa par zemes lietošanas mērķi zemes gabalu vērtēšanai. Var būt vajadzīgas būvniecības tāmes, īres līgumi, lietošanas līgumi u. c. dokumenti, atkarībā no īpašuma veida, apjoma un lietojuma.